Erfaringsopsamling om ny løn mv.

18. september 2001
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-15
JH/lsj
Lokalnr.: 301
17. september 2001

Vedr.: Erfaringsopsamling om ny løn mv.

KTO's forhandlingsudvalg besluttede i november 2000, at KTO skulle iværksætte en erfaringsopsamling på ny løn mv. som et led i optakten til OK-02.

Der skulle iværksættes en summarisk undersøgelse, hvor de enkelte organisationer i et spørgeskema skulle tilkendegive deres generelle indtryk af de lokale repræsentanters erfaringer med konkrete problemstillinger om ny løn og udvalgte øvrige rammeaftaler. Skemaet blev udsendt til medlemsorganisationerne med svarfrist den 18. maj 2001.

På grundlag af organisationernes besvarelse af spørgeskemaet har en arbejdsgruppe i KTO udarbejdet et notat om erfaringsopsamling om ny løn mv.

Forhandlingsudvalget har drøftet notatet og besluttet, at det udsendes til medlemsorganisationerne.

samt med angivelse af organisationernes samlede besvarelse vedlægges.

Endvidere har KTO's forhandlingsudvalg besluttet at udsende vedlagte om undersøgelsen.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Jørgen Holst
Notatet bilag pressemeddelelse