Undersøgelse af medarbejdersidens generelle erfaringer med udliciteringsprotokollatet

12. oktober 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

j.nr. 9.03.01-11
Hkb
lokalnr.305
12. oktober 2001

Vedr.: Undersøgelse af medarbejdersidens generelle erfaringer med udliciteringsprotokollatet.

Til orientering fremsendes et notat af 11.oktober 2001 KTO's spørgeskemaundersøgelse om resultaterne af om medarbejdersidens generelle erfaringer med udliciteringsprotokollatet. 

Forhandlingsudvalget besluttede den 14. september 2000 at gennemføre en KTO-undersøgelse om erfaringer med udliciteringsprotokollatet. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige næstformænd i hovedsamarbejdsudvalgene/MED-hovedudvalgene.

KTO skal opfordre medlemsorganisationerne til at orientere næstformændene i hovedsamarbejdsudvalgene/MED-hovedudvalgene om resultaterne fra undersøgelsen.

Det kan i øvrigt oplyses, at undersøgelsens resultater indgår som grundlag for de senere overvejelser om et evt. krav fra KTO vedrørende forbedringer af udliciteringsprotokollatet.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Basse