Vedr.: SBG-01

30. oktober 2001
Organisationsudsendelse 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-01
VP
Lokalnr.: 306
30. oktober 2001

Vedr.: SBG-01

Som omtalt i tidligere KTO-skrivelser af henholdsvis den 13. juni 2001 og den 27. september 2001 har de (amts)kommunale arbejdsgivere, KTO og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) drøftet udformningen af det særlige beregningsgrundlag 2001 (SBG – 01), der skal anvendes som beregningsgrundlag ved OK-02.

FLD sendte den 8. oktober 2001 lønsumsopgørelserne i SBG - 01 til høring hos KTO’s medlemsorganisationer. Der var høringsfrist den 29. oktober 2001. Af FLD’s følgeskrivelse fremgik, at der i SBG – 01 endvidere indgår en lønspredningsstatistik: ”Lønspredningsstatistik SBG-02, version 1”. Denne er nu udarbejdet af FLD. Se fra statistikken om bl.a. formål, datagrundlag osv. vedlagte uddrag

Den samlede papirpublikation er på ca. 1.500 sider, hvorfor det er besluttet ikke at udsende hele publikationen til alle KTO’s medlemsorganisationer. I stedet sender FLD de afsnit, som vedrører de enkelte faggrupper til de relevante organisationer. Endvidere vil den samlede publikation kunne hentes elektronisk via FLD’s hjemmeside www.f-ld.dk/omkl/.

FLD har overfor KTO oplyst, at såfremt organisationerne ønsker den samlede papirpublikation, kan en sådan erhverves hos FLD mod betaling.
Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen