Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2001

8. november 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-12
VP
Lokalnr.: 306
8. november 2001

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2001

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for den offentlige sektor 3. kvartal 2001. I skrivelse af den 9. august 2001 informerede KTO sidste gang medlemsorganisationerne om lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor
Årsstigningstakten i 3. kvartal 2000 - 2001 i den (amts)kommunale sektor var på 3,6 %. I den statslige sektor var den på 5,4 %. Tallene for den private sektor samme kvartal forventes først at blive offentliggjort den 30. november 2001. Se desuden vedlagte bilag 1.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af vedlagte figur 1.

Figur 1 viser, at den private sektor har haft en relativ stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter, svarende til mellem 3,4 og 4,7 % i den viste periode. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende. Det må bl.a. ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer.

Betragtes lønudviklingen siden 1996, jf.  vedlagte figur 2, fremgår det, at lønudviklingen mellem de 3 sektorer er nogenlunde ens. Dog er lønudviklingen på statens område noget højere. Af såvel figur 1 som 2 fremgår det, at inflationen ligger under lønudviklingen.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen