Optagelse af Dansk Kor Forbund i KTO

6. december 2001
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.03.03-12
SFN/jb
Lokalnr.: 201
6. december 2001

Vedr.: Optagelse af Dansk Kor Forbund i KTO

KTO har ved skrivelse af 6. november 2002 udsendt høringsskrivelse vedrørende Dansk Kor Forbunds anmodning om optagelse i KTO.

Som opfølgning herpå skal det oplyses, at KTO's bestyrelse i overensstemmelse med § 21 i KTO's vedtægter har besluttet at Dansk Kor Forbund optages som medlem i KTO pr. 1. januar 2002.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen