Nyhedsbrev - Fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling

20. december 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-09

LD

Lokalnr.: 206

20. december 2001

 

Vedr.: Nyhedsbrev - Fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling

KL og KTO gennemfører i øjeblikket en evaluering af aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

I tilknytning til evalueringen udarbejdes en række nyhedsbreve. Vedlagte nyhedsbrev er nummer 3. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. statements fra kommunale medarbejdere og ledere om kompetenceudvikling, samt udvalgte resultater fra de interview, der er gen-nemført i forbindelse med evalueringen.

Formålet med nyhedsbrevene er at formidle erfaringer m.v. fra kommunernes arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Målgruppen er især tillidsrepræsentanter, organisationsrepræsentanter og ledere. Nyhedsbrevet, der er trykt i 5.000 eksemplarer, er sendt til hovedudvalget i samtlige kommuner.

Nyhedsbrevet kan ikke bestilles, men det kan downloades via www.kto.dk eller www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen/

Lars Daugaard