Nyhedsbrev nr. 2 fra: Projekt arbejdsmiljøudvikling - PAU

21. december 2001
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.04-16

HC

Lokalnr.: 207

21. december 2001

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 fra: Projekt arbejdsmiljøudvikling - PAU

 

Hvad sker der i Projekt ArbejdsmiljøUdvikling (PAU)? Det kan der læses om i . vedlagte nyhedsbrev

 

PAU er et arbejdsmiljøprojekt, som gennemføres i fire kommuner, som alle har indgået en MED-aftale. Det er Skanderborg Kommune, Blaabjerg Kommune, Vissenbjerg Kom-mune og Gladsaxe Kommune. I nyhedsbrevet kan bl.a. læses om integreret APV i Skan-derborg Kommune, PAU – et væsentlig led i kontraktstyringen i Blaabjerg Kommune og PAU som et visionært strategisk værktøj i Vissebjerg Kommune.

 

Projektet er et PULS-projekt og gennemføres i fællesskab mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).

 

Projektets mål er at

 

  • Finde nye veje til at styrke og forankre arbejdsmiljøindsatsen i kommunen gen-nem MED-systemet.

  • Finde metoder, der kan sikre sammenhæng mellem arbejdsmiljøindsatsen, den personalepolitiske indsats, virksomhedsplaner og de økonomiske rammer i kom-munen.

  • Give inspiration til at fremme det daglige arbejdsmiljøarbejde.

  • Finde metoder til at måle effekten af arbejdsmiljøindsatsen og til at gøre indsatsen synlig.

Projektet er 3-årigt (2000 -2002), og der er løbende undervejs blive formidlet erfaringer fra projektkommunerne. En nærmere beskrivelse af projektet og de omtalte bilag findes på KTO’s og de (amts)kommunale arbejdsgiveres fælles hjemmeside på:

 

http://www.personaleweb.dk/pau. Nyhedsbrevet kan ligeledes hentes eller læses i elektronisk form på denne side.

 

I det nye år vil der blive udsendt en værktøjspjece med ideer til MED-udvalgenes arbejde med APV, og opsamling af erfaringer fra PAU-kommunerne hermed.

 

Nyhedsbrevet er udsendt til samtlige kommuners hovedudvalg/hovedsamarbejdsudvalg/ hovedsikkerhedsudvalg.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Carlsen