Publicering af KTO-forlig 2002

2. januar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

 J.nr.7.01.03-02 

SFN/jb

lokalnr. 201 

2. januar 2002

 

Vedr.: Publicering af KTO-forlig 2002
Ligesom ved OK-99 kan KTO tilbyde KTO-forliget i en pjeceudgave i samme format som KTO's øvrige publikationer. Denne pjeceudgave kan leveres i løbet af 3 - 4 dage fra indgåelsen af et forlig.

 

Prisen på pjeceudgaven forventes at bliveca. 27,00 kr. pr. eksemplar incl. moms + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 30,00.

 

Der skal gøres opmærksom på, at den endelige pris meget afhænger bl.a. af antal bestillinger, sideantal mv.Endvidere henledes opmærksomheden på, at denne henvendelse udelukkende er sendt til organisationen centralt. Såfremt det ønskes, at lokalafdelinger mv. skal kunne bestille særskilt, bedes nærværende skrivelse hurtigst muligt formidlet til disse.

Det kan oplyses, at KTO umiddelbart efter indgåelsen af et KTO-forlig vil lægge forliget på KTO's hjemmeside www.kto.dk (ca. 2-3 timer efter).

Desuden vil KTO som ved OK-99 producere en plancheserie på overheads i farver, som præsenterer indholdet i et KTO-forlig. 

Medlemsorganisationerne samt KTO's repræsentantskab vil 1-2 dage efter KTO-forligets indgåelse modtage en papirudgave af denne plancheserie sammen med 1 eksemplar af KTO-forliget i pjeceudgave. 

Prisen på plancheserien, som forventes at bestå af ca. 20 - 25 overheads, forventes at blive 300,00 kr. incl. moms + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 30,00.

Bestilling af KTO-forliget i pjeceudgave samt af plancheserien bedes foretaget på , der kan sendes eller faxes til KTO's sekretariat, att.: Jette Balle, eller via e-mail jb@kto.dk senest fredag den 18. januar 2002.

Der gøres opmærksom på, at pjecen kun leveres mod forudbestilling, idet pjecen kun forventes at blive optrykt i det antal eksemplarer, som er forudbestilt.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

vedlagte bestillingskuponer