Gennemsnitsløn for personalegrupper omfattet af ny løn

18. januar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-07
VP
Lokalnr.: 306
18. januar 2002

Vedr.: Gennemsnitsløn for personalegrupper omfattet af ny løn

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har udarbejdet vedlagte over garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2001. Opgørelsesmetoden fremgår af oversigt FLD's følgeskrivelse.

Af § 6, stk. 1, i aftalen om nye lønformer følger, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 foretages "opfyldning" til den aftalte garantiløn for de grupper, der ikke har fået opfyldt løngarantien.

Af opgørelsen,bilag 1, fremgår det, at 3 grupper ikke har fået opfyldt løngarantien, når der sammenlignes med den faktiske lønudvikling:

1. Daginstitutioner, pædagogisk personale, ikke uddannet, 
basisgruppe, grl.trin 12, BUPL (ca. 1,8 mio. kr.)
2. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgninstitutioner (ca. 39,8 mio. kr.)
3. Ergo-/fysioterapeuter mm., basis, KL, Kbh, Frb. (ca. 0,5 mio. kr.)

Det skal bemærkes, at der mangler to grupper vedrørende Københavns Kommunalforening. FLD arbejder på at færdiggøre den, og den vil blive fremsendt hurtigst muligt.

Såfremt der er bemærkninger til opgørelsen, skal det meddeles KTO's sekretariat senest tirsdag d. 22. januar 2002.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen