PULS-projekt om kvalitetsudvikling af personalepolitikken

29. januar 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-05/09
HV/al
Lokalnr.: 206
29. januar 2002

Vedr.: PULS-projekt om kvalitetsudvikling af personalepolitikken

Hermed fremsendes vedlagte pjece ”Det personalepolitiske træ – Metoder til at udvikle arbejdspladsens værdier og politikker”, som markere afslutningen på projektet.

Pjecen er en håndbog, som handler om metoder, proces og resultater i udvikling af personalepolitikken. I udviklingsarbejdet har 12 kommunale arbejdspladser fra Hørning, Skævinge, Hørsholm og Tønder kommuner taget udfordringen op, og hver især eksperimenteret med at give den lokale personalepolitik indhold i et tæt samarbejde mellem projektdeltagerne og kollegerne.

Formålet med PULS-projektet har været tre-foldig:

At bidrage med nye og praksisnære redskaber og arbejdsmetoder, som kan støtte den lokale proces i konkretiseringen af en samlet personalepolitik,

At bidrage med nye erfaringer og indsigt i hvordan udvikling af værdigrundlaget og opgavevaretagelsen direkte kan blive bestemmende for valg af personalepolitiske indsatsområder, og

At understøtte arbejdet med lønpolitikker og lønudvikling.

På resultatsiden af udviklingsarbejdet kan bl.a. fremhæves:

På stort set alle de involverede kommunale arbejdspladser er der udarbejdet personalepolitikker,

Succeskriteriet for det lokale arbejde med udvikling af personalepolitikken er blevet opfyldt, idet den er gjort anvendelig og anvendes i praksis, og

Det har været muligt at forny og udvikle den decentrale personalepolitik uden at komme i konflikt med den centralt formulerede personalepolitik i kommunerne.

Resultatvurderingen er baseret på tilbagemeldinger fra de deltagende kommunale arbejdspladser, og hvordan det er muligt, at nå så vidt med udvikling af personale-politikken kan der altså hentes inspiration til i håndbogen.

Som led i formidlingen af projektets erfaringer med værdi- og politikudvikling, er der etableret et Personalepolitisk rejsehold, som alle kommuner har fået tilbud om at benytte. Rejseholdet er sammensat af repræsentanter fra de fire deltagende kommuner i projektet, som står til rådighed for interesserede kommuner.

Yderligere eksemplarer af pjecen kan rekvireres ved henvendelse til Kommuneinformation på telefon 3311-3800, eller via hjemmesiden; www.ki.kl.dk. Ligeledes kan pjecen downloades fra den fælles personalepolitiske hjemmeside på adressen; www.personaleweb.dk.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Vittrup