Ny folder om AUKA og åbent regionalt udbud af Arbejdsmiljøuddannelsen

1. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.09-02/1
HC
Lokalnr.: 207
1. februar 2002

Vedr.: Ny folder om AUKA og åbent regionalt udbud af Arbejdsmiljøuddannelsen

AUKA - ArbejdsmiljøUddannelse i Kommuner & Amter - har nu i flere år udbudt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som et for kommuner og amter. Som noget nyt, er AUKA nu begyndt at udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som åbent regionalt kursus. De to første åbne kurser afvikles i henholdsvis Hammel og Hillerød med start i hhv. marts og april måned 2002. AUKA har i den forbindelse også udarbejdet en om uddannelsen som er udsendt til kommunerne og amterne i Århus og Frederiksborg Amt.

Folderen, omtale af pakkekurserne og tilmeldingsblanketter til de to åbne kurser vedlægges til orientering, men kan også findes på www.auka.dk eller www.personaleweb.dk, hvor der er mulighed for elektronisk tilmelding i Hillerød eller Hammel. Medlemsorganisationerne opfordres til at videreformidle information om AUKA's kurser og produkter til afdelinger, sikkerhedsrepræsentanter, repræsentanter i MED-udvalgene mv.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Carlsen