Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om en kommunal tjenestemandsret (ændring af reglerne om søgsmålskompetence m.v.)

1. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 4.01.04-01
LA
Lokalnr.: 304
1. februar 2002

Vedr.: Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om en kommunal tjenestemandsret (ændring af reglerne om søgsmålskompetence m.v.)

Vedlagt Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsskrivelse fremsendes til orientering af 29. januar 2002 vedrørende lovforslag om ændring af lov om en kommunal tjenestemandsret (ændring af reglerne om søgsmålskompetence m.v.). 

Lovforslaget vedrører kun tjenestemandsområdet, og dette sammenholdt med den korte frist for høringssvar gjorde, at KTO undlod at fremsende lovforslaget til medlemsorganisationerne forud for besvarelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I stedet blev lovudkastet forelagt sekretariatsudvalgene for bestyrelsen og forhandlingsudvalget, KTO's svar af 31. januar 2002  og vedlægges til orientering.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Lone Ahm