Svar på høring om forslag til ændring af lov om social service (Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap m.v.), samt forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

11. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.10-05
HW
Lokalnr.: 204
11. februar 2002

Vedr.: Høring om lovforslag om ændring af lov om sociale service (Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap mv.) samt forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

 

Vedlagt KTO's svar til Socialministeriet fremsendes til orientering vedrørende ovennævnte høring. 

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld