Referat af KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. februar 2002

13. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer m.fl.

1.02.01-03/7.04.01-01
HKB/jb
lokalnr. 305
13. februar 2002

 

 

Hermed fremsendes referat af KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. februar 2002 

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Basse