Nyhedsbrev - Fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling

18. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-09
LD
Lokalnr.: 206
18. februar 2002

Vedr.: Nyhedsbrev - Fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling

KL og KTO startede for godt et år siden evalueringen af, hvordan kommunerne arbejder med aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

I tilknytning til evalueringen er der hidtil udarbejdet tre nyhedsbreve. Vedlagte er det sidste nyhedsbrev, der udsendes i forbindelse med evalueringen af aftalen.

I nyhedsbrevet opsummeres de væsentligste resultater fra den case-undersøgelse, som er gennemført i følgende kommuner: Suså, Glamsbjerg, Viborg, Helsingør, Vejle, Aalborg og Græsted-Gilleleje.

OPUS Personaleudvikling, som har gennemført undersøgelsen, beskriver bl.a. nogle af de udfordringer kommunerne står overfor i dag og skitsere de dilemmaer, der følger af decentraliseringen. Derudover giver OPUS deres bud på, hvordan kommunernes hovedudvalg kan arbejde med kompetenceudvikling.

Formålet med nyhedsbrevene er at formidle resultater fra evalueringen af aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling, herunder erfaringer fra kommunernes arbejde med kompetenceudvikling.

Målgruppen er især tillidsrepræsentanter, organisationsrepræsentanter og ledere. Nyheds-brevet, der er trykt i 5.000 eksemplarer, er sendt til hovedudvalget i samtlige kommuner.

Nyhedsbrevet kan ikke bestilles, men det kan downloades via www.kto.dk eller www.personaleweb.dk.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Lars Daugaard