Høring om lov om ændring af lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (lønoplysninger)

25. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.01-02
LA
Lokalnr.: 304
25. februar 2002

Vedr.: Høring om lov om ændring af lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (lønoplysninger)

Jfr. vedlagte kopi har Beskæftigelsesministeriet ved skrivelse af 22. februar 2002 anmodet om bemærkninger til ovennævnte lovforslag. 

Lovforslaget indebærer, at det nuværende tidspunkt - den 1. juni 2002 - for ikrafttræden af lovens bestemmelser om adgang til at få udarbejdet statistisk materiale om lønoplysninger opdelt på køn, udskydes på ubestemt tid.

Vedlagt udkast til KTO's besvarelse fremsendes et af Beskæftigelsesministeriets høring med henblik på eventuelle bemærkninger. 

Med henblik på overholdelse af Beskæftigelsesministeriets svarfrist skal KTO anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet modtages - gerne pr. mail la@kto.dk - senest torsdag den 28. februar 2002.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Lone Ahm