KTO's høringssvar om eksklusivbestemmelser

25. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.01-02
HKB
Lokalnr.: 305
25. februar 2002

Vedr.: KTO's høringssvar om eksklusivbestemmelser

Vedlagt KTO's høringssvar fremsendes til orientering af d.d. om eksklusivbestemmelser fremsendt til Beskæftigelsesministeriet.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse