Forhandlinger i forligsinstitutionen

11. marts 2002
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.05-02
SFN/jb
Lokalnr.: 201
11. marts 2002

Vedr.: Forhandlinger i forligsinstitutionen

Søndag den 10. marts 2002 var der nyt møde i Forligsinstitutionen vedrørende de generelle KTO-forhandlinger. Forligsmand Mette Christensen blev præsenteret for hver af parternes overvejelser siden sidste møde den 27. februar 2002. Efter godt 6 timers drøftelser blev der fastsat nyt møde til mandag den 18. marts 2002 kl. 13.00.

Ved mødet i Forligsinstitutionen søndag den 10. marts 2002 blev forligsmanden spurgt, hvorvidt parterne må omtale delresultater, der opnås ved de specielle forhandlingsborde over for medlemmerne. Forligsmanden tilkendegav, at det står parterne frit for at omtale delresultaterne, fordi der ikke længere er tale om forhandlinger. En sådan omtale af delresultaterne kan være fælles mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne eller udarbejdet af organisationen alene, blot resultatet er korrekt og loyalt gengivet. Der kan i den forbindelse henvises til pkt. 14 i udkast til protokollat om KTO–forliget, udsendt til medlemsorganisationerne den 6. marts 2002.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen