Nye lønninger pr. 1. april 2002 (pensionsgivende)

15. april 2002

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
vp
Lokalnr.: 306
15. april 2002

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. april 2002

I fortsættelse af udsendelse den 25. marts 2002 af (amts)kommunale lønninger pr. 1. april 2002 eftersendes hermed yderligere tabeller med de pensionsgivende lønninger.

Mæglingsforslag
Opmærksomheden skal dog henledes på, at forligsmanden d. 21. marts 2002 fremsatte et mæglingsforslag til afstemning blandt KTO's medlemsorganisationer. De generelle lønstigninger fremgår af mæglingsforslaget. Følgende fremgår bl.a. af protokollat om frigivelse af lønstigninger af d. 19. marts 2002:

  • "De generelle lønstigninger frigives, når Forligsmanden har konstateret, at det fremsatte mæglingsforslag er vedtaget."

Pensionsgivende lønninger
I løntabellerne er nu indregnet en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende tillæg i kommunerne i gruppe 1-4, jfr. KTO-forligets punkt 1.1.2.

Det kan oplyses, at forskellen mellem grundløn og den pensionsgivende løn pr. 1.4.2002 indsnævres med yderligere ca. 4 %-point i forhold til pr. 1.10.2001. Siden iværksættelsen af udbygningen af den pensionsgivende løn, som skete i forbindelse med OK-97, er forskellen mellem grundløn og den pensionsgivende løn indsnævret med ca. 68 % pr. 1.4.2002.

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1.4.2002:

Kommunale lønninger pr. 1. april 2002Kommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 2,4 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 12 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 12,3 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 12,6 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 12,9 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 13,2 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 13,5 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 13,8 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 14,1 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 15 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 15,3 % pensionsordningKommunale lønninger pr. 1. april 2002 - 15,9 % pensionsordning

Nettoficering af de pensionsgivende lønninger
Af KTO-forligets punkt 3 med tilhørende bilag 3 fremgår, at der foretages en nettoficering af de pensionsgivende lønninger samtidig med udmøntning af pensionsmidler. KTO forventer i forbindelse med løntabeller pr. 1.4.2003 at udsende nettoficerede pensionstabeller.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Vibeke Pedersen