Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (nedsættelse af udbudsgrænsen)

22. april 2002

Organisationsudsendelse 

 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.10-01
LA
Lokalnr.: 304
22. april 2002

Vedr.: Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (nedsættelse af udbudsgrænsen)

Vedlagt fremsendes KTO's høringssvar af 12. april 2002 til orientering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende ovennævnte. 

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lone Ahm