Resultat af afstemning om Forligsmandens mæglingsforslag af 21. marts 2002

30. april 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.04-2
HKB
Direkte nr.: 33470625
30. april 2002

Vedr.: Resultat af afstemning om Forligsmandens mæglingsforslag af 21. marts 2002

Til orientering vedlægges resultatet af afstemningen om Forligsmandens mæglingsforslag, hvori tillige delresultater fra de enkelte organisationsområder fremgår. På arbejdsgiversiden har alle overenskomstparter sagt ja til mæglingsforslaget. På arbejdstagersiden er afstemningsresultatet 51,9 % ja-stemmer og 48,1 % nej-stemmer. 

Endvidere vedlægges kopi af "ja til mæglingsforslag for mere end 630.000 ansatte" samt KTO's pressemeddelelse Poul Wincklers uddybende kommentarer. 

Det fremsendte materiale er tillige tilgængelig på KTO's hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen/

Helle Basse