Løn og pension pr. 1. april 2002

7. maj 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347-0626
7. maj 2002

Vedr.: Løn og pension pr. 1. april 2002

KTO har tidligere i skrivelser af henholdsvis den 25. marts 2002 og den 25. april 2002 orienteret om løn og pension pr. 1.4.2002 under forbehold for at det fremsatte mæglingsforslag blev vedtaget. Med vedtagelsen af det fremsatte mæglingsforslag den 30. april 2002 blev de generelle lønstigninger frigivet. De (amts)kommunale arbejdsgivere har meddelt, at de generelle lønreguleringer vil ske i forbindelse med lønudbetalingen ultimo maj.

Efterfølgende har de (amts)kommunale arbejdsgivere orienteret om, at den tekniske omlægning af pensionsberegningsystemet, kaldet nettoficering, som fremgår af bilag 3 i mæglingsforslaget (Kopi af og er vedlagt), forventes at blive gennemført i forbindelse med indgåelsen af de enkelte overenskomster pr. 1. april 2002. bilag 3 3a

Omlægningen er et forenklingstiltag, og har alene karakter af en teknisk omlægning. Den kan dog betyde mindre kroneafvigelser i forhold til de tidligere udsendte pensionstabeller, hvorfor nye pensionstabeller vil blive udarbejdet af KTO så hurtigt som muligt.

De (amts)kommunale arbejdsgivere har endvidere overfor KTO tilkendegivet, at lønsedlerne vil blive revideret, som følge af nettoficeringen. KTO har påpeget, at det er meget væsentligt, at revideringen foretages på en sådan måde, at det er klart for den enkelte lønmodtager, at der alene er tale om en teknisk omlægning.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen