Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2001-2002

7. maj 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:8.05.01-01 
VP
Direkte tlf.nr.: 33470626
7. maj 2002

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2001 - 2002

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har offentliggjort lønudviklingen for den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2001-2002. I skrivelse af den 7. februar 2002 informerede KTO sidste gang medlemsorganisationerne om lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor

Det fremgår af , at årsstigningstakten ifølge FLD for 1. kvartal 2001 - 2002 i ”lønnen i alt” for den (amts)kommunale sektor som helhed var 4,1 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i ”løn excl. genetillæg og pension” 4,2 %. bilag 1

Renses tallene for strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, så var årsstigningstakten 1. kvartal 2001 - 2002 i ”lønnen i alt” 4,6 % og også i ”løn excl. genetillæg og pension” (4,6 %). Konsekvensen af strukturelle ændringer fjernes ved, at det kun er lønudviklingen for identiske personer i identiske stillinger i de to på hinanden følgende år, der indgår i beregningen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper

viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 1. kvartal 2000 - 2001, 4. kvartal 2000 - 2001 og 1. kvartal 2001 - 2002.Bilag 2

I de udvalgte stillingsgrupper er der mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 65 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

FLD’s bemærkninger til årsstigningstakterne er vedlagt som . bilag 3

For løntabeller for de øvrige stillingsgrupper henvises til FLD’s lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD’s hjemmeside: www.fldnet.dk.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen