Inspirationsmateriale om sygdomspolitik i amterne

16. maj 2002
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.17-09
HW
Direkte tlf.nr.: 33470614
16. maj 2002

Vedr.: Inspirationsmateriale om sygdomspolitik i amterne

Som opfølgning på KTO-forliget 1999 har Amtsrådsforeningen og KTO udarbejdet inspirationsmateriale om sygdomspolitik i amterne. Materialet findes på www.personaleweb.dk

På hjemmesiden kan der bl.a. findes inspiration til besvarelse af følgende spørgsmål:

  • Hvordan hanker leder og kolleger op i en medarbejder, som begynder at hænge med næbbet, og som har et stigende fravær?

  • Hvordan nedbringes sygefraværet?

  • Hvordan kan samarbejdsudvalget/MED-udvalget udforme en politik og en indsats, der tager hånd om sygefravær?

  • Hvordan afholder lederen den gode samtale?

  • Er der en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær?

  • Hvorfor er der på nogle arbejdspladser ikke noget fravær, mens der på andre lignende arbejdspladser er et stort fravær?

  • Hvordan kan arbejdspladsen og bopælskommunen samarbejde om sygefravær?

  • Hvilke aftaler og lovgivning er der på området?

Det er almindelig kendt fra undersøgelser, at en større del af sygefraværet på arbejdspladserne ikke kan tilskrives deciderede lægeligt dokumenterede helbredsforhold. Sygdom i sig selv forklarer kun en del af sygefraværet.

Undersøgelser viser, at forhold som fx gode kolleger, et meningsfuldt arbejde, at den enkelte føler sig værdsat og indflydelse på arbejdet har betydning i forhold til fraværet. En indsats på dette område kaldes nærværspolitik.

På hjemmesiden findes inspiration til arbejdet med både sygefravær og nærvær på arbejdspladserne eller i amtet som helhed.

Materialet vil med mellemrum blive udvidet og fornyet.

Til orientering vedlægges 3 eksemplarer af en folder, som er udsendt til samtlige formænd/næstformænd i amternes øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. I folderen gives en kort beskrivelse af, hvad der findes på hjemmesiden samt en kort introduktion til, hvordan informationerne kan hentes frem.

Til orientering vedlægges endvidere af 13. maj 2002 til formænd/næstformænd i amternes øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Amtsrådsforeningens og KTO’s fælles brev

Yderligere eksemplarer af folderen vil kunne udskrives fra www.personaleweb.dk.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld