Løn og pension pr. 1. april 2002 (nettoficering af pensioner)

22. maj 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:8.06.-03 
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
22. maj 2002

Vedr.: Løn og pension pr. 1. april 2002

KTO orienterede i skrivelse af den 7. maj 2002 om at den tekniske omlægning af pensionsberegningssystemet, kaldet nettoficering, som fremgår af bilag 3 i mæglingsforslaget (Kopi af og er vedlagt), forventes at blive gennemført i forbindelse med indgåelse af de enkelte overenskomster pr. 1. april 2002. bilag 3bilag 3.A

Omlægningen er et forenklingstiltag, og har alene karakter af en teknisk omlægning. Den kan dog betyde mindre kroneafvigelser i forhold til de tidligere udsendte pensionstabeller, hvorfor der er udarbejdet for de hyppigst anvendte pensionsprocenter. vedlagte nye pensionstabeller

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen