Formandssituationen i KTO

30. maj 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.02.02 - 03 
SFN@KTO.DK
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
30. maj 2002

Vedr.: Formandssituationen i KTO

KTO’s bestyrelse har efter indstilling fra forhandlingsudvalget foretaget konstitution af formand under henvisning til vedtægternes § 14, der lyder således:

”Repræsentantskabet vælger for en periode af 2 år blandt forhandlingsudvalgets medlemmer en formand og 2 næstformænd, som tillige er formand og næstformænd for bestyrelsen og forhandlingsudvalget.
Såfremt formanden eller (1 af) næstformændene afgår i perioden, foretager bestyrelsen konstitution, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bemærkning: Det forudsættes, at formanden og hver af næstformændene repræsenterer forskellige valggrupper, jf. § 10”.

Forhandlingsudvalgets indstilling skal ses på baggrund af formandssituationen efter, at Poul Winckler er afgået som formand for KTO i tilknytning til sin afgang som formand for FOA på grund af alder.

LO-valggruppen har tilkendegivet, at den stiller med en kandidat til formandsposten senest på repræsentantskabsmødet i december 2002.

Bestyrelsen har således d.d. besluttet:

  • Connie Kruckow konstitueres som formand for KTO som udgangspunkt i en periode frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i december 2002.

  • Der konstitueres ikke en næstformand i stedet for Connie Kruckow, men alle 3 valggrupper inddrages i særlige situationer udenfor forhandlingsudvalgsmøderne.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen