Værktøjspjece "MED-udvalgene og arbejdspladsvurdering"

4. juni 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.04-22
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
4. juni 2002

Værktøjspjece "MED-udvalgene og arbejdspladsvurdering".

  • Hvordan kan MED-udvalgene anvende arbejdspladsvurdering i udvikling af arbejds-pladsen?

  • Hvad er erfaringerne med at få arbejdsmiljøet placeret mere centralt i kontraktstyring, budgettering og ledelsesinformationssystemer?

Projekt ArbejdsmiljøUdvikling (PAU) udsender sin første (interaktive internet) værktøjs-pjece om de erfaringer, der er gjort i Skanderborg, Blaabjerg, og Vissenbjerg kommuner med MED-udvalgenes anvendelse af APV i udviklingen af arbejdsmiljøet.

PAU-projektet er igangsat af PULS - Personalepolitiske Udviklingsprojekter i samarbejde. Pjecen er udsendt af KL og KTO i 10 eksemplarer til kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, og vedlægges i et eksemplar til orientering. Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang bestilles i KTO's sekretariat hos Annette Lundø, tlf.: 3347 0610.

Den trykte version af værktøjspjecen kan også hentes på www.personaleweb.dk.

På hjemmesiden informeres også om de enkelte PAU-projekter, og de materialer, der er udviklet og anvendt. Desuden kan interesserede gå ind på dialogsiden og deltage i debat og erfaringsudveksling. På hjemmesiden fremgår også hvilke projektkoordinatorer, der kan kontaktes i projektkommunerne.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen 

Henrik Carlsen