TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

13. juni 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-15
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
13. juni 2002

Vedr.: TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

KTO forventer i august 2002 at udgive en kommenteret udgave af den reviderede Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner. Den kommenterede udgave indeholder selve aftaleteksten med tilhørende bilag samt KTO’s kommentarer hertil.

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille pjecen, kan anvende vedlagte . Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til kb@kto.dk.bestillingskupon

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest fredag den 5. juli 2002.

Ved bestilling senest den 5. juli 2002 koster pjecen ca. 23,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Ved bestilling efter den 5. juli 2002 koster pjecen ca. 28,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Allan Hauge Nielsen