Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

20. juni 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.01-02
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
20. juni 2002

 

Vedr.: Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

 

Hermed vedlægges kopi af underskreven aftale mellem KL og KTO om lønninger for kommunalt ansatte, bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner.

Aftalen erstatter Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner).

Aftalen vil ligeledes kunne downloades fra KTO's hjemmeside: .

Aftalerne for de øvrige arbejdsgiverområder vil blive udsendt, så snart de er underskrevne.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Vibeke Pedersen

Se selve aftaleteksten her

Se bilag A

Se bilag B1-B2

Se bilag B3

Se bilag B4