Evaluering af OK-02 m.v.

20. juni 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.02.03-02/7.04-02
sfn
Direkte nr.: 3347 0611
20. juni 2002

Vedr.: Evaluering af OK-02 m.v.

 

KTO's forhandlingsudvalg har vedtaget medfølgende plan for evaluering m.m, som dags dato tillige har været forelagt for KTO's bestyrelse. .

Evalueringsplanen består af to punkter, nemlig en tidsplan og en oversigt over de indholdsmæssige elementer i evalueringen og diskussionen af det fremtidige fællesskab.

Evalueringen er delt op i to faser. Første fase, der forventes afsluttet ved repræsentant- skabsmødet i december, er en egentlig evaluering af både proces og indhold i relation til forhandlingsforløbet ved OK-02. Anden fase er diskussion af det fremtidige fællesskab, såvel indhold som struktur. De to faser er knyttet tæt sammen, idet drøftelser under første fase forventes at ville angive nogle pejlemærker for diskussionen af det fremtidige fællesskab. 

Evalueringsplanen udsendes til medlemsorganisationerne til orientering og tillige med en opfordring til medlemsorganisationerne om at komme med bemærkninger senest med udgangen af september 2002 blandt andet på baggrund af egen evaluering af OK-02. 

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen