Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling - KL's område

1. juli 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.11-02
HKB
Direkte tlf.nr.: 33 47 06 25
1. juli 2002

Vedr.: Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling pr. 1. juli 2002 - KL's område

I henhold til KTO-forligets pkt. 4.4. om funktionsvederlag fremsendes hermed . Aftalen er trådt i kraft den 1. juli 2002. Aftale af 24. juni 2002 om midlertidig tjeneste i højere stilling på KL's område

Der er tale om en forenklet aftale i forhold til den tidligere funktionsaftale på KL's område - Aftale om betaling mv. til tjenestemænd under midlertidig tjeneste i højere stilling af 22. januar 1996 med tilhørende protokollat, som er ophævet samtidig med den nye aftales ikrafttræden.

Med den nye aftale er der indført mulighed for de lokale parter at aftale en funktionsløn for ansatte, der pålægges at gøre tjeneste i en højere stilling. Såfremt de lokale parter ikke kan blive enige, er der fastsat centrale tilbagefaldsregler, som i forenklet form stort set svarer til de hidtidige bestemmelser.

Der skal indgås tilsvarende aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse