Læring på jobbet - metoder og erfaring

1. juli 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-05/9
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
1. juli 2002

Vedr.: Læring på jobbet - metoder og erfaring

Læring på jobbet dækker over alle de situationer på jobbet, der giver mulighed for at lære. Læring på jobbet finder fx sted, når jobindholdet varierer, når ansvar uddelegeres, ved deltagelse i projektarbejde, gennem kollegial supervision, i medarbejderudviklingssamtalen og i forbindelse med organisationsændringer.

Formålet med vedlagte bog er at sætte fokus på læring på jobbet, som en metode til kompetenceudvikling. Formålet er endvidere at præsentere en række metoder, der gør det nemmere for medarbejdere og ledere at arbejde konkret med læring på jobbet.”Læring på jobbet – metoder og erfaring”

”Læring på jobbet – metoder og erfaring” er udarbejdet af Handelshøjskolen i København for KL og KTO, og giver indblik i 20 forskellige metoder, der fremmer læring på jobbet. I bogen beskrives, hvordan de enkelte metoder kan bruges og hvilke fordele og barrierer, der er ved metoderne til læring på jobbet. For hver metode er der også en eller flere cases, der fortæller, hvordan medarbejderne i kommunerne anvender metoden.

”Læring på jobbet – metoder og erfaring” er sendt til formand og næstformand i samtlige kommuners hovedudvalg i 10-25 eksemplarer afhængig af kommunens størrelse. Der er udsendt i alt ca. 4.000 eksemplarer.

Bogen kan ikke bestilles, men den kan downloades på www.personaleweb.dk eller på .

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Lars Daugaard