Projekt om personorienterede lønstatistikker

8. august 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-09/3
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
8. august 2002

Vedr.: Projekt om personorienterede lønstatistikker

 

KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter har ved OK-99 iværksat et personale- politisk projekt om løn- og personalestatistikker, i samarbejde med Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Med projektet skulle der dels udarbejdes en analyse af lønspred- ningen på det (amts)kommunale arbejdsmarked og dels en analyse af personaleomsæt- ningen m.v. på det (amts)kommunale arbejdsmarked.

Analysen af personaleomsætningen skulle indeholde en analyse af personaleafgangen fra den (amts)kommunale sektor ved at sammenkøre registeroplysninger fra FLD og Danmarks Statistik. Samkøringen har imidlertid givet anledning til uventede problemer med fortolkning af data og uklarheder i data. Det er på den baggrund besluttet at stoppe projektet.

I vedlagte notat ”” er uklarheder mv. nærmere beskrevet. I notatet ”” er rammerne for hele projektet kort beskrevet.personaleudvikling og omsætningløn- og personalepolitiske udviklingsprojekt

blev udsendt ved KTO’s skrivelse af 18. april 2001. Den gav en beskrivelse af lønspredning med særlig henblik på at udvikle målestokke for individers lønspredning. Disse er senere blevet anvendt i FLD’s statistikker.Lønspredningsanalysen

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Jørgen Holst