KTO's høringssvar på betænkningen om eksklusivbestemmelser

22. august 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.01.2
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
22. august 2002

Vedr.: KTO's høringssvar på betænkningen om eksklusivbestemmelser

Til orientering vedlægges . Høringssvaret er d.d. fremsendt til Beskæftigelsesministeriet. kopi af KTO’s høringssvar på betænkningen om eksklusivbestemmelsen

 

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse