Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område pr. 1. april 2002

3. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-02
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
3. september 2002

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område pr. 1. april 2002

Hermed fremsendes et eksemplar af den underskrevne rammeaftale af 29. august 2002 om åremålsansættelse på KL's område.

Aftalen har virkning fra 1. april 2002, med mindre andet fremgår af aftalens enkelte bestemmelser. Aftalen afløser den tidligere rammeaftale af 25. oktober 1999 om åremåls-ansættelse på KL's område.

Den underskrevne aftale er identisk med bilag 4.1.A i KTO-forliget, idet der dog er indsat en ny bemærkning om nettoficering i § 8, stk. 5, (supplerende pension for åremålsansatte tjenestemænd).

De væsentligste ændringer i aftalen, som blev aftalt ved OK-02 er:

  • Forlængelse af en åremålsansættelse skal være på mindst 6 måneder. Forlængelsesmuligheden er herved gjort mere fleksibel, idet der ikke længere er et krav om, at forlængelsesperioden er på mindst 1 år.

  • Ved indgåelse af åremålsaftalen kan det aftales, at den åremålsansatte har krav på et fratrædelsesbeløb på grund af sygdom.

  • Den supplerende pensionsordning pr. 1. april 2002 beregnes med en procent af åremålstillægget svarende til pensionsprocenten for den parallelle overenskomst-gruppe, dog mindst 15% (15,79% nettoficeret) af åremålstillægget. For ikke-tjenestemænd er der aftalt tilsvarende bestemmelser (§ 11, stk. 4).

  • Særskilte bemærkninger/bestemmelser om rammeaftalens anvendelse på åremåls-ansatte tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe).

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse