Aftale om lønninger for ansatte i amterne 2002

6. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.02.01-01
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
6. september 2002

 

Vedr.: Aftale om lønninger for ansatte i amterne 2002

Hermed vedlægges kopi af underskreven .Aftale mellem Amtsrådsforeningen og KTO om lønninger for ansatte i amterne

Aftalen erstatter Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for ansatte i amterne.

De tilsvarende aftaler indgået mellem KL og KTO og mellem Københavns Kommune og KTO blev udsendt til medlemsorganisationerne henholdsvis den 20. juni 2002 og den 24. juni 2002. Aftalen for Frederiksberg Kommune vil blive udsendt, så snart den er underskrevet.

 

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Vibeke Pedersen