Rudkøbing Kommune halverer midlerne til ny løn og Albertslund Kommune reducerer ny løn i 2002

12. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer og
fagbladene

 

J.nr.: 5.02.25-07
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
12. september 2002

 

Vedr.: Rudkøbing Kommune halverer midlerne til ny løn og Albertslund Kommune reducerer ny løn i 2002

I KTO’s medlemsudsendelse af 28. august 2002 oplyste KTO, at Kolding Kommune efter et massivt pres trak sit budgetforslag tilbage om at halvere det beløb, der ved KTO-forliget blev afsat til forlodsfinansiering i 2003.

I den forbindelse opfordrede KTO organisationerne til at være opmærksomme på, om der i de igangværende budgetforhandlinger/-forslag i de enkelte amter eller kommuner indgår lignende overvejelser som i Kolding Kommune.

I lyset heraf har organisationerne peget på konkrete problemer i Rudkøbing Kommune og i Albertslund Kommune.

I Rudkøbing Kommune er der med en enkel undtagelse fra 1999 og til budgetudspillet for 2003 konsekvent budgetteret med ca. halvdelen af de midler, de centrale parter har sat af til forlodsfinansiering af ny løn. Dette til trods for, at de centrale parter ved indførelsen af ny løn i amter og kommuner i en fælles erklæring fra 13. februar 1998 præciserede, at ”målsætningen for ny løndannelse er ikke at opnå besparelser på lønbudgettet”.

I Albertslund Kommune har økonomiudvalget truffet beslutning om, at reducere ny løn i 2002. Beslutningen er begrundet med, at pengene skal bruges til dækning af et merforbrug ved de lokale forhandlinger i 1998 og 1999.

Kommunens beslutning indebærer, at de ansattes tidligere opnåede lønforbedringer søges udlignet ved, at kommunen anvender den mellem de centrale parter afsatte forlodsfinansiering til ny løn som besparelsesgrundlag.

KTO’s forhandlingsudvalg har efter drøftelse af de 2 kommuners håndtering af ny løn rettet henvendelse til KL’s formand Eigil Rasmussen for at anmode KL om at lægge maksimalt pres på de 2 kommuner, så det undgås, at andre kommuner gør det samme som i de pågældende kommuner.

Forhandlingsudvalget har endvidere rettet henvendelse til de to borgmestre med en opfordring til at ændre beslutningen, således at kommunerne respekterer det politiske grundlag i overenskomster og aftaler.

I henvendelserne har KTO blandt andet peget på følgende:

  • At det er vigtigt, at kommunerne på grund af stramme budgetter ikke lader personalet betale prisen i form af en lavere lønudvikling end den, som var det politiske grundlag ved overenskomstbordet.

  • At bekymringen for og erfaringer med, at kommuner på grund af stramme budgetter, lader sig lokke til at spare på lønbudgettet ved ikke at indregne midlerne til forlodsfinansieringen, netop var en af årsagerne til den stærke modstand mod ny løn, som kunne konstateres ved afstemningen om mæglingsforslaget.

  • At de centrale arbejdsgiverparters ønske og pres ved de netop afsluttet overenskomstforhandlinger om at afsætte en øget andel af midlerne til ny løn står i skærende kontrast til håndteringen i de 2 kommuner, og i forhold til udmeldingerne fra Kommunaldirektørernes formand, Jørgen Clausen og KL’s løndirektør Peter Bramsnæs, som har præciseret, at kommunernes opgave nu er at ”få udmøntet de midler – 0,25 pct. i år og 1,22 pct. i 2003 – der afsat til Ny løn”.

  • At kommunernes håndtering af ny løn ikke et godt eksempel på, at ny løn bruges konstruktivt og fremadrettet. Tværtimod undergraver håndteringen i de 2 kommuner ikke alene tilliden til ny løn, men giver også de centrale arbejdsgiverparter et alvorligt troværdighedsproblem.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /
Henrik Würtzenfeld