Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

17. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.04.06-01
LA
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
17. september 2002

 

Vedr.: Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

 

Vedlagt fremsendes i underskreven stand kopi af dateret den 13. september 2002.ovennævnte protokollat

I forhold til det hidtidige protokollat er der nu til afsnittet om formål og procedure indføjet en bemærkning, der præciserer parternes hensigt med, at medarbejderne i god tid skal inddrages i forbindelse med udbud, udlicitering og omstilling.

Derudover er der alene sket en tilpasning af paragrafhenvisninger som følge af ændringer i TR/SU- og MED-rammeaftalen samt en opdatering af protokollatets anvendelse af "fællesbegreb", idet det tidligere anvendte "samarbejdsudvalg" nu er erstattet af "medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg" jfr. protokollatets indledende afsnit om begreber.

Dette brev med tilhørende bilag er tilgængeligt på KTO´s hjemmeside www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen/
Lone Ahm