Rammeaftale om deltidsarbejde pr. 1. april 2002

19. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 6.01.08
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
19. september 2002

Vedr.: Rammeaftale om deltidsarbejde pr. 1. april 2002

Vedlagt fremsendes til orientering et eksemplar af den underskrevne . Rammeaftalen trådte i kraft den 1. april 2002. Samtidig ophævedes Rammeaftale af 24. juni 1999 om deltidsarbejde.Rammeaftale af 13. september 2002 om deltidsarbejde

Med den nye rammeaftale om deltidsarbejde implementeres nedsættelsen af tærskelværdien pr. 1. april 2002 fra 10 timer til 8 timer. Medlemsorganisationerne er tidligere den 29. januar 2002 blevet orienteret om nedsættelsen med henblik på at kunne tage højde herfor i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2002.

KTO har tidligere udarbejdet en kommenteret udgave af rammeaftalen fra 1999. Der er p.t. ikke planlagt en revision af KTO’s kommentarer til aftalen som følge af nedsættelsen af tærskelværdien.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse