Regeringens moderniseringsprogram

25. september 2002
Organisationsudsendelse  

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.07.01-08
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 06116
25. september 2002

Vedr.: Regeringens moderniseringsprogram

 

KTO’s og CFU's formænd mødtes den 20. september 2002 med finansministeren vedrørende regeringens moderniseringsprogram.

KTO og CFU havde til brug for mødet udarbejdet vedlagte . Notatet blev afleveret til finansministeren og KTO’s og CFU's formænd præsenterede hovedindholdet i notatet for ministeren. notat med kommentarer og spørgsmål til finansministeren

Finansministeren gav på mødet en række kommentarer til de fremførte synspunkter.

Han nævnte bl.a., at han var optaget af, at tingene på den enkelte arbejdsplads skal fungere så godt som muligt.

Han afviste endvidere, at regeringen har en generel opfattelse af, at det faglige system er en barriere for udviklingen af den offentlige sektor. Men er der for mange aftaleparter på den samme arbejdsplads kan det være en barriere.

CFU og KTO understregede på mødet, at man er interesseret i at starte en dialog, hvor der er brug for fokus på at indrette den offentlige sektor bedre. Aftalesystemet er en positiv forudsætning for moderniseringen af den offentlige sektor.

Finansministeren afsluttede mødet med at konkludere, at der havde været en god dialog, og at han ville invitere KTO og CFU til et nyt møde om ½ års tid.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Lars Daugaard