Aftale om ny løndannelse, aftale om gennemsnitsløngaranti og aftale om decentral løn

2. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-18/21, 5.02.22-01
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
2. oktober 2002

 

Vedr.: Aftale om ny løndannelse, aftale om gennemsnitsløngaranti og aftale om decentral løn

 

Hermed vedlægges kopi af 3 underskrevne aftaler mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO:

  • Aftale om ny løndannelse

  • Aftale om gennemsnitsløngaranti

  • Aftale om decentral løn.

De væsentligste ændringer i aftalen om ny løndannelse er:

  • Kvalifikations- og funktionsløntillæg er fremover pensionsgivende for overenskomstansatte og for tjenestemænd og reglementsansatte. 

  • Der er indført en forhandlingsfrist på 6 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales.

  • Lønforholdene for den enkelte ansatte i en (amts)kommune skal vurderes ved den årlige lønforhandling.

  • Der indføres et fjerde niveau i interessetvistsystemet med paritetisk nævn og for to typer sager desuden en opmand.

  • Der kan lokalt aftales en anden model for løsning af interessetvister.

  • Der er udarbejdet et bilag om det lokale økonomiske råderum og de lønelementer, der indgår.

  • Der er skabt mulighed for, at der kan aftales funktionsløn til tillidsrepræsentanten.

Med KTO-forliget var der endvidere enighed om, at der inden den 1. juni 2002 skulle foretages en redaktionel sammenskrivning af aftalen om ny løndannelse og den kommunerettede udgave heraf. 

Vedlagte Aftale om ny løndannelse pr. 1. april 2002 er således den nye sammenskrevne aftale. Aftalen om decentral løn er tilrettet i overensstemmelse med denne. Aftalen om gennemsnitsløngarantien er en ny aftale, som primært består af elementerne vedrørende gennemsnitsløngarantien fra de gamle aftaler om ny løndannelse.

Aftalerne kan downloades fra KTO's hjemmeside: .

Den kommenterede udgave af Aftale om ny løndannelse forventes at udkomme i slutningen af oktober 2002.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen

Aftalerne med tilhørende bilag kan findes her:

Aftale om ny løndannelse

 Bilag 1 Økonomisk Råderum

Bilag 2 Løn til tillidsrepræsentanter

Bilag 3 Interessekonflikter

Bilag 5 Principper for omkostningsberegninger

Bilag 6 Beregningsprincipper - eksempler

Lokale aftaleskemaer, jf. bemærkning til aftalens § 13:

KL-skema 1 Forhåndsaftaler

KL-skema 2 Konkrete aftaler

ARF-skemaer

KBH-skema 1 Forhåndsaftaler

KBH-skema 2 Konkrete aftaler

 

pr. 1. april 2002 Aftale om gennemsnitsløngaranti

 


Bilag 4 Fælleserklæring om gennemførelseBilag 1 GarantilønsgrupperneBilag 2 Opgørelse af gennemsnitslønAftale om decentral løn