Forskningsprojekt om ny løndannelse

2. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-09/6
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
2. oktober 2002

Vedr.: Forskningsprojekt om ny løndannelse

 

Torsdag den 3. oktober 2002 offentliggøres forskningsprojektet om ny løndannelse i kommuner og amter på et pressemøde, jf. KTO-skrivelse af 18. september 2002.

Der udsendes 4 publikationer fra forskningsprojektet:

Til hver medlemsorganisation udsendes den 3. oktober 2002 ét eksemplar af hver af de 4 publikationer. Publikationerne udsendes fra forlaget Kommuneinformation. 

Desuden udsendes et antal frieksemplarer til medlemsorganisationerne, jf. KTO-skrivelse af 28. august 2002, ligeledes fra forlaget Kommuneinformation. De udsendes den 3. og 4. oktober 2002.

Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til forlaget Kommuneinformation (tlf. 3370 3915).

Publikationerne kan downloades fra www.personaleweb.dk, hvor der også er en kort omtalt af dem.

På pressemødet omdeles et , der er udarbejdet af parterne i fællesskab. Materialet beskriver kort baggrunden for forskningsprojektet, organiseringen af forskningsprojektet, forskningsprojektets undersøgelsesmetode og forskningsprojektets publikationer. Materialet, der først må offentliggøres efter kl. 13.00 den 3. oktober 2002, vedlægges. 4-siders informationsmateriale

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst