Underskrevet aftale om TR/SU samt AKUT-protokollat

2. oktober 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-01
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
2. oktober 2002

 

Vedr.: Underskrevet aftale om TR/SU samt AKUT-protokollat

 

Vedlagt fremsendes kopi af den underskrevne "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt aftale om regulering og forhøjelse af AKUT-midlerne".

I TR/SU-aftalen er der indført en ret for tillidsrepræsentanten til at få alle relevante oplysninger vedrørende løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, vedkommende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte.

Herudover er der indført en helt ny mulighed for, at man lokalt kan indgå TR-aftaler, der erstatter de centrale regler. I forhandlingen f.eks. indgå løn, tid, fysiske vilkår, antal, suppleanters TR-beskyttelse, kompetence, uddannelsesmuligheder og økonomiske incitamenter. Det vil således være muligt for de lokale parter at lade næsten alle elementer i de centrale TR-regler indgå i forhandlingen, dog ikke indholdet af TR-beskyttelsen og beskyttelsen af tillidsrepræsentanter.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser om en lokal TR-aftale, kan sagen, efter forudgående mægling, indbringes for en voldgift.

Aftalen kan også downloades på KTO's hjemmeside.

KTO har desuden udgivet en kommenteret TR/SU-aftale med bilag.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Allan Hauge NIelsen