Ferieaftalen 2002

4. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's 
medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
4. oktober 2002

Vedr.: Ferieaftalen

 

Hoslagt fremsendes til orientering , efter at denne er underskrevet af de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. Aftalen, der har virkning fra 1. maj 2002, erstatter dels ferieaftalen fra 2001, dels Aftalen om feriefridagstimer fra 1999. Disse aftaler er hermed bortfaldet.Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter

Ferieaftalen pr. 1. maj 2002 indebærer nye og forbedrede ferierettigheder for alle de ansatte i kommuner og amter. Blandt andet får alle i løbet af overenskomstperioden ret til 6 ugers ferie, idet antallet af ferietimer forhøjes svarende til 5 uger og 4 dage i ferieåret 2003/2004 og til 6 uger i ferieåret 2004/2005. Endvidere indebærer aftalen en væsentligt forbedret betaling af ikke afholdte ferietimer i et ferieår, samt for ansatte, der ikke holder ferie med løn, en kontant godtgørelse for optjent ferie udover 5 uger.

For månedslønnede ansatte er der nu skabt hjemmel til, at de konkret med arbejdsgiveren kan aftale, at ferie udover 4 uger overføres til afholdelse i følgende ferieår. En sådan aftale kan omfatte såvel et som flere på hinanden følgende ferieår.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ferieloven ikke finder anvendelse på det (amts)kommunale område, idet ferieaftalen fyldestgørende regulerer ethvert feriespørgsmål for de ansatte i kommuner og amter.

KTO vil snarest muligt udgive en kommenteret udgave af ferieaftalen. Denne forventes udsendt inden årets udgang, og medlemsorganisationerne vil blive tilskrevet herom på et senere tidspunkt. Endvidere vil KTO på et tidspunkt udsende en pjece, der kort beskriver ferieforholdene for de ansatte i kommuner og amter.

Nærværende brev med bilag er tilgængeligt på KTO's hjemmeside www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henning Bickham