Organisationsopdelte lønsummer m.h.p. AKUT-fordeling

14. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-10
JH/as
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
14. oktober 2002

Vedr.: Organisationsopdelte lønsummer m.h.p. AKUT-fordeling

Med henblik på at foretage en fordeling af AKUT-midlerne i indeværende overenskomstperiode bliver der udarbejdet en oversigt over de kommunale stillingsgruppers fordeling på organisationer. KTO anmodede i en skrivelse af 21. juni 2002 om organisationernes eventuelle bemærkninger til et udkast til oversigten.

På baggrund af organisationernes bemærkninger har KTO’s lønteknikerudvalg drøftet en række ændringer i forhold til den fordeling, der blev anført i skrivelsen af 21. juni 2002. Efterfølgende har KTO’s forhandlingsudvalgs sekretariatsudvalg og KTO’s forhandlingsudvalg drøftet og besluttet den endelige organisationsopdelte statistik, som vil danne grundlag for AKUT-midlernes fordeling. Ændringerne er angivet i oversigten. Oversigten fremsendes til Det Fælleskommunale Løndatakontor, der herefter udarbejder den organisationsopdelte statistik.

Eftersom der i indeværende overenskomstperiode allerede er fordelt en portion AKUT-midler pr. 1. juli 2002, vil det udbetalte beløb blive reguleret i forhold til den fordeling, som vil fremgå af den organisationsopdelte statistik pr. 1. oktober 2001. Reguleringen vil ske i forbindelse med AKUT-udbetalingen pr. 1. februar 2003.

Organisationsopdelingen er uvedkommende for verserende og eventuelle fremtidige grænsespørgsmål organisationerne imellem. Organisationsopdelingen vil heller ikke kunne anvendes som grundlag for beregning af størrelsen af eventuelle fremtidige ”organisationspuljer”, der måtte blive afsat vedkommende generelle forhandlinger mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Jørgen Holst