Forskudttidsbetaling m.m. pr. 1. april 2002

24. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
AM
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
24. oktober 2002

Vedr.: Forskudttidsbetaling m.m. pr. 1. april 2002

Til medlemsorganisationernes orientering fremsendes hermed en oversigt over . forskudttidsbetalinger m.m. pr. 1. april 2002

Den sene udsendelse i forhold til tidligere år skal ses i lyset af, at KTO har afventet enkelte aftaleresultater.

Oversigten over forskudttidsbetalinger m.m. pr. 1. april 2002 vil kunne findes på KTO's hjemmeside .

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Anne-Marie Sonne Jensen