Konference om mangfoldighed på de kommunale arbejdspladser

24. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 9.07.02-04
LA
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
24. oktober 2002

Vedr.: Konference om mangfoldighed på de kommunale arbejdspladser

Som led i KTO og KL´s flerårige projekt om udvikling af personalepolitiske tiltag, der kan understøtte såvel det centrale som decentrale arbejde med etnisk ligestilling, afholder parterne i fællesskab en konference mandag den 25. november 2002, hvor der blandt andet vil blive præsenteret et procesværktøj, der er udviklet med henblik på fremme af etnisk ligestilling.

Vedlagt fremsendes dels den samt , hvor program og indhold af konferencen er nærmere beskrevet. fælles følgeskrivelseinvitationspjece

Konferencen henvender sig til faglige organisationer, valgte medarbejderrepræsentanter, politikere og personalechefer.

Afsluttende skal det bemærkes, at tilmeldingsfrist er fastsat til den 8. november 2002, at deltagerantallet er begrænset til 200 samt at der opkræves et konferencegebyr på kr. 500,00 pr. deltager.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Lone Ahm