Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

31. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.11-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
31. oktober 2002

Vedr.: Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Vedlagt fremsendes til orientering . Der er tale om en ny aftale, som blev indgået i forbindelse med OK-02.Aftale af 21. oktober 2002 om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Med aftalen indføres et der et retskrav på tjenestefrihed uden løn til både tjenestemænd og overenskomstansatte, såfremt den pågældende selv eller ægtefællen/samleveren udsendes til internationale organisationer, ansættes i Grønlands hjemmestyre m.v.

Aftalen trådte i kraft den 1. april 2002.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse