KTO's 17. repræsentantskabsmøde

4. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer m.fl.

1.02.01-03
SFN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
4. november 2002

Vedr.: KTO’s 17. ordinære repræsentantskabsmøde

Hermed fremsendes til orientering kopi af KTO’s skrivelse af d.d. vedrørende tirsdag den 17. december 2002. KTO’s 17. ordinære repræsentantskabsmøde

Organisationernes fagblade er velkomne til at overvære mødet. Tilmelding bedes foretaget til KTO’s sekretariat, att. Jette Balle (3347 0612) eller via e-mail til jb@kto.dk senest den 12. december 2002 kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen