Erfaringer fra projekt socialt kapitel i praksis på 5 sygehuse

7. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.07.03-10
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
7. november 2002

 

Vedr.: Erfaringer fra projekt socialt kapitel i praksis på 5 sygehuse

 

Med støtte fra Udviklingscenteret for beskæftigelse på særlige vilkår og Beskæftigelsesministeriet har KTO og Amtsrådsforeningen netop afsluttet et 2-årigt projekt om anvendelse af det sociale kapitel i praksis på amtskommunale arbejdspladser.

Projektet er gennemført på 5 sygehuse: Herlev Amtssygehus, Glostrup Amtssygehus, Centralsygehuset i Esbjerg-Varde, Århus Amtssygehus og Hjørring/Brønderslev sygehus.

Til orientering og inspiration vedlægges 3 pjecer, der opsamler en række centrale erfaringer fra de 5 projekter.

  • ”Den vigtige samtale”

  • ”Analyser som værktøj for HSU”

  • ”Redskaber til fastholdelse – partnerskabsaftaler”

I pjecen om ”Den vigtige samtale” sættes fokus på samtalen mellem arbejdspladsen og den sygemeldte. I pjecen gives i form af checklister, redskaber mv. inspiration til, hvordan disse samtaler kan forberedes og gennemføres – det gælder fx praktiske råd og eksempler på, hvilket grundlag der kan indbydes til samtale, opkvalificering af ledere og tillidsrepræsentanter, hvordan samtalen kan struktureres (fx samtaleguide, handlingsplan, evaluering) mv.

I pjecen om ”Analyser som værktøj for HSU” sættes fokus på, hvordan samarbejdsudvalgene gennem analyser, interviews mv. kan få øget viden til brug for drøftelserne i samarbejdsorganerne om iværksættelse af mulige forebyggelses- og fastholdelsesaktiviteter. I pjecen formidles blandt andet erfaringer fra en spørgeskemaundersøgelse på Glostrup Amtssygehus, som viser, at der er en snæver sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø. Ligeledes stilles, i en undersøgelse foretaget på Centralsygehuset i Esbjerg-Varde, skarpt på en række konkrete barrierer for et mere rummeligt arbejdsmarked, samt på hvilke initiativer, der kan igangsættes for at overvinde barriererne.

I pjecen ”redskaber til fastholdelse – partnerskabsaftaler” sættes fokus på partnerskabsaftaler mellem arbejdspladsen og kommunen, som myndighed. Partnerskabsaftaler er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Socialforvaltningen aftaler indsats og arbejdsfordeling vedrørende syge medarbejdere. I pjecen beskrives erfaringer med partnerskabsaftaler, og der præsenteres konkrete eksempler på aftaler.

Der findes i pjecerne henvisninger til materialer og værktøjer, som kan hentes på www.personaleweb.dk.

Yderligere eksemplarer af pjecerne kan downloades på www.personaleweb.dk, hvor der også kan hentes yderligere information om projektet. Desuden kan pjecerne i begrænset omfang rekvireres i Amtsrådsforeningen.

KTO og Amtsrådsforeningen har i tilknytning til projektet tidligere fremsendt pjecerne ”Det sociale kapitel i amterne”, ”Det sociale kapitel i praksis”, samt 2 nyhedsbreve.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Würtzenfeld